Skip to content

Política de Privacitat

En aquest site La XupXup ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Us confirmem que no és necessari que faciliteu cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquesta web.

Els casos en els quals podeu donar-nos les teves dades són aquests:

  • Si us descarregueu algun dels nostres materials gratuïts. 
  • O si ens envieu un email.

 

En aquestes ocasions, les dades poden ser incorporats a un fitxer del qual som responsables, tant de la seva gestió com del seu tractament. La seguretat de les vostres dades està garantida, ja que prenem totes les mesures de seguretat necessàries perquè així sigui. Només usaré les vostres dades per a la finalitat que ens les heu donat.

Els usuaris que vulguin accedir a les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les em poden enviar un email a hola@laxupxup.cat i els explicarem com exercir els seus drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització.

Abans de finalitzar, volem recordar-vos que l’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Us deixem l’enllaç perquè pugueu consultar la meva política de cookies.

Si et teniu qualsevol dubte amb relació al tractament de les teves dades i de la vostra privacitat, pregunteu i us l’aclarirem.